אודותינו

השאיפה שלנו

 הלימודים במכינה זו ייחודיים בכך שהם נערכים בקבוצות לימוד קטנות ומועברים על ידי צוות מורים מיומן ומנוסה.

 ספרי הלימוד נכתבו על ידי הצוות המקצועי כך שהם כוללים את כל החומר הלימודי הדרוש לבחינה המעובד בצורה בהירה המקילה על זכירתו.

 לכל סטודנט מותאמת תוכנית לימודים אישית על ידי יועצות המכינה המלוות אותו לאורך תהליך הלימודים כולו, ומסייעות לו בנושא קבלת ההתאמות לבחינות ממשרד החינוך.

 במהלך לימודיו עובר כל סטודנט סדנת אסטרטגיות למידה שבה הוא רוכש כלים ללמידה יעילה המותאמת ליכולותיו האישיות שישמשו אותו בהכנה לבחינות הבגרות ובהמשך לימודיו.

אנו מאמינים שליקויי למידה אינם מהווים בהכרח מכשול בדרך להשכלה גבוהה. רבים מתלמידינו רכשו במכינה לא רק תעודת בגרות, אלא גם כלים המאפשרים להם להצליח בלימודי ההמשך באוניברסיטאות ובמכללות.

בוגרים
המלצות
שנות מצוינות