לקויות מרחביות

 • לרוב בעלי לקויות אלו אינם מאובחנים כלל.
 • ההצלחה בלימודים לרוב אינה מושפעת מהליקויים.
 • הקשיים עשויים להופיע במקצועות כדוגמת הנדסה, שרטוט, גיאוגרפיה.
 • הקשיים מופיעים גם בתחומי הספורט, ריקוד או תחומים הדורשים מיומנויות טכניות.
 • הם יכולים להיות נושא ללעג כשבעיות הקואורדינציה בולטות.
 • איכות הכתב עלולה להיות נמוכה והכתיבה איטית (בעיות גרפומוטוריות).
 • פעמים רבות כשציוניהם נמוכים, הם מופנים בטעות לבתי ספר מקצועיים שאינם מתאימים להם.


השפעות אפשריות של לקויות למידה מרחביות בתחומי החיים השונים:

בתקופת השירות הצבאי:

 • ציונים נמוכים במבחני המיון המבוססים על הספק עקב איטיות.
 • יתגלו קשיים בכל הקשור לתרגילי סדר, פירוק והרכבה של נשק, ניווטים, תחומים טכניים.
 • החיילים משתלבים טוב יותר בתפקידים פקידותיים ומובנים, כאשר המטלות ברורות להם.
 • השירות הצבאי עלול להיות קשה.

 

בשלב בחירת המקצוע:

 • יתקשו בכל מקצוע הדורש תפיסה מרחבית: קריאת שרטוטים, מתמטיקה, פעילות גופנית.
 • לעיתים נמשכים בטעות למקצועות טכניים עקב פחד מלימודים.
 • מתאימים יותר למקצועות פקידותיים/עיוניים.
 • פונים פחות ללימודים אקדמיים.

בתקופת הלימודים האקדמיים:

 • ציון הפסיכומטרי פחות משקף את היכולת שלהם על רקע של איטיות.
 • הם יכולים להיעזר מאוד בקורסי ההכנה לבחינות הפסיכומטריות.
 • מתקבלים לאוניברסיטה בעיקר על סמך ציוני בגרות גבוהים.
 • יכולים להצליח בלימודים במדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, חינוך ומשפטים.