לקויות למידה

  • ליקויי למידה הם קשיים משמעותיים ובלתי צפויים של הפרט בביצוע מטלות קוגנטיביות, תפיסתיות ומוטוריות ספציפיות. הקשיים הינם בלתי צפויים ביחס לקלות בה הפרט מבצע מטלות אחרות וביחס לניסיונותיו לשפר את ביצועיו במטלות אלו. הקשיים הם בלתי צפויים גם מכיוון שרכישה של מיומנויות אלו איננה דורשת כישורים גבוהים או מיוחדים ומרבית האוכלוסייה לא מתקשה ברכישתם במאמץ קל יחסית.
  • עפ"י הגדרה זו, קושי בלתי צפוי בתחום הקריאה / הכתיבה / הקשב ועוד, מהווה לקות למידה במידה ובתחומים אחרים, הפרט מגלה יכולות טובות יותר באופן משמעותי, ובמידה וניסיונותיו לשפר את ביצועיו בתחומים אלו אינם צולחים.
  • ההנחה היא כי הליקוי נובע מבעיה עצבית-תורשתית (לעיתים רחוקות נרכשת).
  • את הליקוי ניתן אולי לשפר מעט בעזרת תרגול, אך לא "לתקן". שיפור הליקוי דורש אנרגיה רבה ועדיף "לעקוף" את הליקוי.


שלוש קבוצות עיקריות של ליקויים קוגניטיביים/ ליקויי למידה:

1. ליקויי למידה אקדמיים/ שפתיים – בעיות שפה, קריאה (דיסלקציה), כתיבה וכתיב (דיסגרפיה), חשבון (דיסקלקוליה), שפה זרה.

2. ליקויי למידה לא מילוליים – תפיסה מרחבית וצורנית, קואורדינציה מוטורית עדינה/גסה, תפיסה מוזיקלית, זיהוי קלסתרים.

3. הפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות, פונקציות ניהוליות.