הקלות בבחינת הבגרות

ההתאמות או בשמם הנפוץ "הקלות" נועדו להתאים את בחינת הבגרות הכתובה 
לתלמידים לקויי למידה על-פי הקשיים הספציפים של כל תלמיד.

   ההתאמות הקיימות:

  1. תוספת זמן (25%)–  הארכת משך זמן הבחינה, לכל שעת מבחן מוסיפים 15 דקות הארכה.

 

  1. התעלמות משגיאות כתיב– בעת בדיקת המבחן יתעלמו הבודקים משגיאות כתיב של הנבחן  והציון הכללי לא יושפע משגיאות הכתיב.

 

  1. שעתוק– לאחר שהנבחן מסיים לכתוב את התשובות במחברת הבחינה. התשובות יועתקו למחברת נוספת על-ידי בוחן נייטרלי. (מתאים לתלמידים שהכתב שלהם לא קריא).

 

  1. בחינה בעל-פה– התלמיד נבחן בעל-פה על-ידי מורה המלמד את המקצוע. השאלות נשאלות ונענות בעל-פה, ללא קריאה וכתיבה.

 

  1. הכתבת תשובות לבוחן נייטרלי. התלמיד קורא את השאלות משאלון מודפס, אך מכתיב את התשובות לבוחן נייטרלי (בוחן שאינו מלמד את המקצוע ולכן לא יודע מהן התשובות הנכונות). הבוחן כותב את התשובות במחברת הבחינה במקום התלמיד.

 

  1. הקראת שאלון– בוחן נייטרלי מקריא את השאלות לתלמיד. מתאים לתלמיד המתקשה בקריאה.

 

  1. מבחן מותאם– מבחן בגרות שבו יש לענות על מספר נמוך יותר של שאלות מהמבחן הרגיל, בדרך-כלל מאפשר ללמוד פחות חומר. המבחן המותאם משתנה בהתאם לכל מקצוע.

 

  1. היבחנות בחדר נפרד– התלמיד מקבל חדר נפרד להיבחן בו, ללא תלמידים נוספים. מתאים לתלמידים המתקשים להתרכז ומוסחים בקלות על-ידי גורמים חיצוניים.

 

  1. דף נוסחאות מורחב במתמטיקה– בבחינת הבגרות במתמטיקה יקבל התלמיד דף נוסחאות שבו מספר רב יותר של נוסחאות, מקל על תלמידים שמתקשים לזכור מס' רב של נוסחאות וחוקים מתמטיים.

 

  1. שימוש במילונית– בבחינת הבגרות באנגלית יקבל התלמיד אפשרות להשתמש במילונית אלקטרונית במקום במילון אוקספורד הרגיל. המילונית מקלה על תהליך החיפוש הארוך של מילים במילון.

 

קבלת ההתאמות כפופה לאישור משרד החינוך!