מילון מונחים

ליקויי למידה

ליקויי למידה הם קשיים בלתי צפויים אותם חווה הפרט, ילד/ה או מבוגר/ת, בתחומים ספציפיים כמו קריאה, כתיבה, חשבון, שפה זרה, קשב, זכירה ועוד. הקשיים הם בלתי צפויים ביחס לגילו, השכלתו, רמתו האינטלקטואלית וביצועיו של הפרט בתחומי חיים אחרים. הקשיים הם בלתי צפויים גם מכיוון שרכישה של מיומנויות אלו איננה דורשת כישורים גבוהים או מיוחדים ומרבית האוכלוסייה לא מתקשה ברכישתם במאמץ קל יחסית. הליקויים המוכרים במיוחד הם בתחום הקריאה (דיסלקציה), בתחום הכתיבה והכתיב (דיסגרפיה), בתחום החשבון הבסיסי (דיסקלקוליה) ובתחום הקשב ADD-Attention Deficit Disorder) ).

דיסלקציה

ליקויים ביכולת ללמוד, לקרוא ולהפיק מידע משמעותי מקריאה. הדיסלקציה היא קושי בעיבוד המידע מרגע קליטתו כגירוי חזותי ועד להבנת המשמעות שלו. ממאפייני הדיסלקציה: קריאת מילים מתוך אסוציאציה ולא מתוך הבנה, בעיות בהבנת הקריאה והבנת הנשמע, החלפת מילים דומות מבחינה צורנית, החלפת סדר המילים במשפט, זיכרון ויזואלי חלש לזיהוי האותיות ובעיה בחלוקה להברות וזיהוין.

דיסגרפיה

ליקויים ביכולת הכתיבה או בתהליך רכישת מיומנויות הכתיבה. הליקויים יכולים לבוא לידי ביטוי בכמה אופנים: כתב יד לא קריא, שגיאות כתיב, כתיבה איטית, כיוון אותיות הפוך, קשיים בעיצוב האותיות, מרווחים לא קבועים בין האותיות, המילים והשורות. כל אלו עלולים לגרום לקושי בהבעה בכתב.

דיסקלקוליה

דיסקלקוליה היא קושי למידה ספציפי במתמטיקה. אלו הם ליקויים ביכולת להבין את עולם המספרים ומשמעותם הגורמים לקשיים בביצוע חישובים. הקושי בא לידי ביטוי באומדן מרחקים, הבנת הכימות, בפעולות החשבוניות הבסיסיות, הבנת מושגים מתמטיים, החלפת סימני המינוס והפלוס בתרגילי חשבון, קושי בתפיסת כיוונים במרחב ובזמן, חוסר יכולת להבין ולזכור מושגים מתמטיים, חוקים, נוסחאות או תהליכים.

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי הוא אבחון המבצע סקירה של הישגי התלמיד במיומנויות אקדמיות ומקצועות הלימוד. אבחון דידקטי לא מאתר ליקויי-למידה, אלא רק עומד על קשיים בהתמודדות עם הדרישות האקדמיות של בית-הספר. זהו אבחון הבא לאתר ולזהות נקודות חוזק ותורפה של האדם, התנהגויות ודרכי למידה שרכש ולבדוק עד כמה הוא מודע לקשייו, כדי להתאים לו תכנית לימודים מיוחדת ודרכי היבחנות והערכה מתאימים.

אבחון פסיכולוגי

האבחון הפסיכולוגי נועד להעריך את תחומי החוזק והחולשה בתחומים השכליים, הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים, ובכלל זה יחסי הגומלין ביניהם והשפעתם על תפקודו האקדמאי של התלמיד ועל תפקודיו האחרים. כמו כן מטרת האבחון הפסיכולוגי לבנות תכנית טיפול מורחבת על מגוון מקורות הקושי.

אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי שנערך על ידי פסיכולוג מומחה. הפניית תלמיד לאבחון זה מתבצעת כאשר קשייו נובעים מגורמים שונים ונרחבים וכאשר הכשלים בלמידה חמורים במיוחד. מטרת האבחון המשולב היא להעריך את התפקודים השכליים-הקוגניטיביים הפועלים בבסיס הלמידה ולבחון את השפעתם של כוחות על כשלים בתפקודו בלימודי של התלמיד – כל זאת בהתייחס ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי ולמידת השפעתם על תפקודו.

התאמות בדרכי היבחנות

ההתאמות מיועדות לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי הם על רקע של ליקויי למידה ואינם נובעים מגורמים אחרים כמו חסך חינוכי-סביבתי או העדר מוטיבציה. אופי ההתאמה (הקראה, הכתבה, התעלמות משגיאות כתיב, הארכת זמן ועוד) נקבע על פי הקשיים הספציפיים שאובחנו אצל התלמיד. ההתאמות מאפשרות לתלמידים לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו ללא המגבלות הנובעות מהלקות. בקשה להתאמות בבחינות הבגרות (הכוללת אבחון מעודכן + מכתב בקשה) ניתן להגיש לבית הספר התיכון או לשלוחה האקסטרנית של משרד החינוך. בקשה להתאמות בבחינה הפסיכומטרית ניתן להגיש למרכז הארצי לבחינות והערכה.

הוראה מתקנת

הוראה הבאה לאחר אבחון דידקטי ומתבססת על נקודות החוזק והתורפה של התלמיד. התפקיד העיקרי שלה הוא בניית תכנית עבודה ומעקב ייחודית ואינדיבידואלית. בגישה זו מתאימים לכל תלמיד את דרכי העבודה ואת חומרי הלמידה עפ"י יכולותיו וקשייו. ההוראה המתקנת עוסקת בחיזוק וטיפוח התחומים החזקים של התלמיד ובהקניית דרכים להתמודדות עם הקשיים.

אסטרטגיות למידה

אסטרטגיות למידה הן הכלים שבהם אנו משתמשים על מנת להבין וללמוד חומר חדש או מיומנות חדשה. התכנים הנלמדים באסטרטגיות למידה הם: פיתוח קריאה יעילה, אחסון ושליפת מידע מהזיכרון, "פיצוח" שאלות פתוחות ושאלות אמריקאיות, פיתוח כתיבה יעילה ועקרונות ניהול זמן יעיל. לימוד והקניה של אסטרטגיות למידה מאפשרים לתלמיד לרכוש מיומנויות למידה, אשר הופכות את הלמידה ליעילה יותר ומשפרות את תחושת המסוגלות והעצמאות של התלמיד.

ADD/ADHD  – הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות

Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder

אלו הן הפרעות התפתחותיות הנובעות מבעיות נוירולוגיות ש גורמות לתהליכי עיבוד המידע במוח להתנהל בצורה איטית מדי. הפרעות אלו באות לידי ביטוי במספר אופנים: אימפולסיביות, פזיזות, חוסר סבלנות, אי שקט, חוסר במתן תשומת לב לפרטים, בעיות בעיבוד מידע וביטויו, חוסר ריכוז או ריכוז יתר בדבר אחד בלבד, קשיים בניהול של הזיכרון לטווח הקצר ולטווח הארוך וקושי במעקב אחר הוראות והנחיות. הפרעת קשב והיפראקטיביות היא הפרעה נפוצה מאוד בקרב האוכלוסייה וניתן למצוא אותה בכל שכבות החברה, הגילאים ורמות האינטליגנציה.

אימון אישי (Coaching) לבעלי ADD

האימון האישי בונה שותפות מתמשכת, שמסייעת לאנשים בעלי ADD לחיות חיים אפקטיביים יותר ע"י גילוי עצמי, הטמעת הנלמד, ושיפור בתפקוד היום-יומי. מאמנים אישיים עוזרים ללקוחותיהם לזהות את התופעות של ADD ולפתח כישורים להתמודד אתם. האימון האישי מסייע לאנשים בעלי ADD להישאר ממוקדים, להתגבר על מכשולים, ולפתח אסטרטגיות בתחומים שונים כגון, התארגנות בזמן ושיפור סגנון הלמידה. באמצעות שאלות מנחות, המאמן מכוון את הלקוח לספק תשובות ענייניות ומחדיר בו את האמונה שהוא מסוגל לגלות לעצמו את הפתרונות לבעיותיו.